คุมกำเนิด

DKT Global Impact 

ผลงานที่ผ่านมาใน 2019

DKT เป็นองค์กรผู้ให้บริการเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการวางแผนครอบครัว ในปี 2019 DKT

มียอดจำหน่ายสินค้าทั่วโลกดังนี้ 

              • ถุงยางอนามัยชาย                806 ล้าน ชิ้น

              • ยาคุมกำเนิด                         92.9 ล้าน แผง

              • ห่วงอนามัย                              3.6 ล้าน ชิ้น

              • ยาฉีดคุมกำเนิด                     30.4 ล้าน ชุด

              • ยาฝังคุมกำเนิด                        1.8 ล้าน ชุด

              • ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน               13.2 ล้าน ชิ้น

              • เครื่องดูดมือถือ MVA            220,000 ชุด 

ทั้งหมดนี้ผลิตภัณฑ์ของ DKT ได้เข้าถึงประชากรทั่วโลก 

47.8 ล้าน คน ในปี 2019 ที่ผ่านมา