DKT Global Impact ผลงานที่ผ่านมาใน 2020

DKT เป็นองค์กรผู้ให้บริการเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการวางแผนครอบครัว ในปี 2020 DKT มียอดจำหน่ายสินค้าทั่วโลกดังนี้ 

 

ทั้งหมดนี้ผลิตภัณฑ์ของ DKT ได้ให้การคุมกำเนิดต่อประชากรทั่วโลกคิดเป็นต่อคู่ถึง

48.6 ล้าน คู่ และสร้างการเข้าถึงของการคุมคำเนิดแก่คน 

97.2 ล้าน คน ทั่วโลก

ถุงยางอนามัยชาย                 825     ล้าน ชิ้น 

ยาคุมกำเนิด                           103.5  ล้าน แผง

ห่วงอนามัย IUD                     4.0      ล้าน ห่วง

ยาฉีดคุมกำเนิด                      16.6    ล้าน ขวด

ยาฝังคุมกำเนิด                       2.5      ล้าน ชุด

ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน                15.9    ล้าน กล่อง

เครื่องดูดมือถือ MVA             251,000     ชุด 

63603257_l.jpg

DKT International Global Presence 

Screen Shot 2564-10-01 at 01.33.53.png