คุมกำเนิด

DKT Global Impact 

ผลงานที่ผ่านมาใน 2018

DKT เป็นองค์กรผู้ให้บริการเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการวางแผนครอบครัว ในปี 2018 DKT

มียอดจำหน่ายสินค้าทั่วโลกดังนี้ 

              • ถุงยางอนามัยชาย                721 ล้าน ชิ้น

              • ถุงยางอนามัยหญิง                    1 ล้าน ชิ้น

              • ยาคุมกำเนิด                        101 ล้าน แผง

              • ห่วงอนามัย                             5.5 ล้าน ชิ้น

              • ยาฉีดคุมกำเนิด                   29.6 ล้าน ชุด

              • ยาฝังคุมกำเนิด                    684,000 หลอด

              • ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน             10.6 ล้าน ชิ้น

              • เครื่องดูดมือถือ MVA          180,000 ชุด 

ทั้งหมดนี้ผลิตภัณฑ์ของ DKT ได้เข้าถึงประชากรทั่วโลก 

44.6 ล้าน คน ในปี 2018 ที่ผ่านมา

DKT Thailand

085-419-9442, 062-596-6353 

©2017 DKT Thailand